Over ons

Vrienden van Pameijer is een onafhankelijke stichting met een vrijwillig bestuur, eigen beleid en financiële stroom.

 

Op dit moment zijn wij op zoek naar enthousiaste bestuursleden. Belangstelling? Neem dan contact met ons op.

 

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Vacant

Penningmeester: Martin Frank

Secretaris: Vacant

 

Beloningsbeleid

Het bestuur verricht haar taken onbezoldigd

 

Medewerker

Fondsenwerver/ Adviseur Vrienden van Pameijer: Jolanda Haring- van Dorp 

De werkzaamheden worden door Jolanda uitgevoerd vanuit een vast dienstverband bij Pameijer. Respectievelijk voor 28 uur per week. 

 

ANBI

Op 16 juni 2014 heeft de belastingdienst Vrienden van Pameijer aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. Hierdoor vallen

giften, legaten en erfstellingen onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Uw giften aan Vrienden van Pameijer zijn aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

 

RSIN 8541.20.191

Bankgegevens Vrienden van Pameijer IBAN NL27INGB0006653540

 

 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

 

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

 
Adresgegevens

Bezoekadres:

Crooswijksesingel 66

3034CJ Rotterdam

010-2710000

 

Postadres

Postbus 22406

3003 DK Rotterdam