Word Vriend

De Stichting Vrienden van Pameijer is er specifiek voor groepen cliënten van Pameijer. Projectvoorstellen worden ingediend door medewerkers van Pameijer en gerealiseerd in samenwerking met diverse (vermogens)fondsen, bedrijven, donateurs en vrijwilligers. Het gaat hierbij om projecten die niet uit het zorgbudget van Pameijer bekostigd kunnen worden of logischerwijs door cliënten zelf betaald kunnen worden, maar die wel bijzonder waardevol zijn.

 

Draag bij aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet

Wij kiezen bij voorkeur voor een duurzame relatie met onze begunstigers, ofwel onze 'Vrienden', zodat we met elkaar kunnen werken aan ons doel. Denk hierbij niet alleen aan het geven van een gift, maar ook aan het delen van kennis, netwerk of het beschikbaar stellen van tijd.

 

Geven


Vrienden van Pameijer heeft jou hulp nodig. Alvast hartelijk bedankt!

U kunt 'Vriend' van Pameijer worden op twee manieren: door het doen van een periodieke gift of door het doen van een eenmalige gift. Een periodieke gift is volledig aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting (mits vastgelegd). Voor het doen van beide soorten giften kunt u contact opnemen met Jolanda Haring van Vrienden van Pameijer via jolanda.haring@pameijer.nl, telefonisch via 010-271 00 00 of via het contactformulier op deze website.

 

Doneer eenmalig een bedrag

Wilt u liever geen donateur worden, maar ons wel eenmalige steunen met een gift. Ook daar zijn we heel blij mee.

U kunt u bijdrage overmaken op rekening van Vrienden van Pameijer: IBAN NL27INGB0006653540

 

Waaraan wordt u gift besteed

Wij selecteren de bestemming van uw gift op zorgvuldige wijze. Vrienden van Pameijer zal u, indien u dat wenst, op de hoogte houden van de bestemming van uw gift. Zelf een bestemming geven aan uw gift kan natuurlijk ook! U kunt hiervoor tevens contact opnemen via bovenstaande gegevens.

 

Bij een eenmalige gift van € 500 of meer of een periodieke gift met een waarde van € 500 of meer stellen wij u in de gelegenheid een kleine attentie uit te zoeken in de vorm van een kunstwerk dat door een van de kunstenaar van Galerie Atelier Herenplaats in beperkte oplage is gemaakt.